Dades identificatives

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

El titular d’aquesta Web és l’Associació Musical Juvenil DESTACA’T amb domicili a C/Ultònia, 23 Entresòl, 17002 de Girona, i CIF: G55096275, inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb número 44627 i amb correu electrònic de contacte destacatccgg@gmail.com.

La informació continguda a www.destacat.cat constitueix un servei d’informació de l’Associació Musical Juvenil DESTACA’T sobre les activitats de l’Associació.

Acceptació de les condicions d’ús

L’accés a la Web www.destacat.cat implica l’acceptació de les condicions d’ús que en cada moment es trobin vigents en aquesta Web.

Propietat intel·lectual

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els texts, així com la informació i els seus continguts que es recullen en www.destacat.cat estan protegits per la legislació espanyola i la normativa de drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de l’Associació Musical Juvenil DESTACA’T i no es permet, la reproducció total o parcial d’aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, l’Associació Musical Juvenil DESTACA’T, de conformitat amb els articles 8 i 32 Llei de Propietat Intel·lectual.

L’usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per l’Associació Musical Juvenil DESTACA’T.

L’Associació Musical Juvenil DESTACA’T vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i pel correcte ús dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

Protecció de dades de caràcter personal

L’accés a la pàgina Web o la seva utilització no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de l’Associació Musical Juvenil DESTACA’T. No obstant, es comunica que, en cas que l’Associació Musical Juvenil DESTACA’T sol·liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari conforme al que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Limitació de la responsabilitat

L’Associació Musical Juvenil DESTACA’T no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts de la Web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi als mateixos.

En el mateix sentit, l’Associació Musical Juvenil DESTACA’T no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de blocatges causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

L’Associació Musical Juvenil DESTACA’T no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en la qual pugui incórrer l’usuari en el seu accés a la Web www.destacat.cat i/o en l’ús de les informacions contingudes en ella.

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços i hipertextos inclosos en la Web www.destacat.cat.

Política de privacitat

Les dades de caràcter personal assolides mitjançant els diferents formularis de registre estan subjectes als terminis recollits en la nostra Política de Privacitat, als Termes i Condicions.

Reserva

L’Associació Musical Juvenil DESTACA’T es reserva la facultat a tota hora, sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva Web o a la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a la Web per raons d’una eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

L’Associació Musical Juvenil DESTACA’T es reserva el dret a incloure o retirar de manera total o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.