BASES DE PARTICIPACIÓ
A continuació es detallen les bases de participació al DESTACA’T. L’organització es reserva el dret a actuar oportunament en cas d’incompliment de les bases exposades a continuació.

Grups emergents

Els grups que es presenten no poden ser professionals, és a dir, només poden tenir un màxim d’un treball editat i no poden estar contractats per una discogràfica o productora musical.

Comarques gironines

La majoria dels membres del grup han d’estar empadronats o han de viure en algun municipi de les Comarques Gironines.

Joves

Tots els membres dels grups han de ser menors de 30 anys (inclosos).

Inscripcions

Per formalitzar la inscripció al concurs caldrà omplir el següent formulari:

Dades

És imprescindible facilitar les següents dades al formulari:

  • Nom del grup
  • Nom, edat i el DNI de cadascun dels membres.
  • 3 telèfons de contacte, com a mínim.
  • Breu currículum del grup.
  • Rider del grup en format pdf.
  • Enllaç de dos temes del grup enregistrats en vídeo.*

* No es tindrà en compte ni la qualitat ni el context de la gravació (es pot fer amb el mòbil i, tant pot ser d’un concert com d’un assaig). El vídeo no serà publicat per l’organització.

Semifinals

Es preveu realitzar 2 semifinals, en 2 comarques diferents amb la participació de 4 grups a cada semifinal, entre els mesos d’abril, maig i juny.*

 • Cassà de la Selva, 28 d’abril.
 • Figueres, 2 de juny.

Els 2 primers classificats de cada semifinal participaran a la final que se celebrarà el 29 de juny a La Mirona
*L’organització del concurs es reserva el dret de modificar el nombre de semifinals i el nombre de participants per semifinal. En cas d’augment de semifinals, l’organització es reserva el dret a admetre a la final tan sols els primers classificats de cada semifinal.

Elecció dels semifinalistes

En cas que s’excedeixi el nombre total de grups per semifinal, els criteris de selecció seran els següents:

 • Qualitat musical del grup. (6 punts)
 • Elaboració pròpia dels temes. (2 punts)
 • Percentatge de temes en català. (1 punt)
 • Paritat: presència femenina al grup (1 punt)

Organització de les semifinals

La decisió de quins grups concursaran en cada semifinal es decidirà tenint en compte la proximitat territorial i la disponibilitat dels grups en la data que s’organitzi la semifinal. L’ordre d’actuació es farà per sorteig i les actuacions seran d’entre 30 i 40 minuts per grup.
L’organització del concurs es reserva la decisió final.

Logística

A cada semifinal, l’organització es farà càrrec de l’equip de so necessari i adequat pel lloc i per les característiques dels grups. Per això és important adjuntar el rider correcte i real de cada grup en fer la inscripció.
Els grups hauran de compartir el backline i es faran responsables dels seus propis instruments.

Elecció dels finalistes

Cada grup opta a un màxim 10 punts.

 • El 60% (6 punts) provinents del vot del jurat extern a l’organització, format per tres membres amb vinculació professional al món de la música. Els criteris que seguiran els membres del jurat a l’hora de prendre la decisió seran el següents:
  • Qualitat musical. (20%)
  • Presència sobre l’escenari. (20%)
  • Originalitat. (20%)
 • El 30% (3 punts) provinents del vot popular, mitjançant el sistema ‘Una consumició, un vot’. El grup que obtingui més vots del públic obtindrà 3 punts, el segon obtindrà 2 punts, el tercer 1 punt i el quart 0.
 • El 10% provinent de criteris objectius:
  • El 5% s’atorgarà en funció del percentatge de temes en català.
  • El 5% s’atorgarà en funció de la paritat (presència femenina) en el grup.
 • En cas d’empat de punts, el vot del jurat prevaldrà sobre els criteris objectius que, al seu torn prevaldran sobre el vot del públic.

Tots els grups participants tenen dret a assistir al recompte del vot popular. En cas d’estar-hi interessats, cal comunicar-ho a l’organització abans del tancament de les urnes del vot popular.
En cas que el finalista renunciï a participar a la final, l’organització serà la responsable de prendre la decisió d’oferir la plaça al segon classificat o de deixar-la deserta.

Final

Es preveu que la final del concurs se celebrarà el 29 de juny a La Mirona. Hi actuaran els finalistes i el padrí del DESTACA’T així com possibles grups convidats.
*L’organització del concurs es reserva el dret de modificar la data i el lloc de la final.

Organització de la final

L’ordre d’actuació es farà per sorteig i les actuacions seran d’entre 40 i 50 minuts per grup.
L’organització del concurs es reserva la decisió final.

Logística

L’organització es farà càrrec de l’equip de so necessari i adequat pel lloc i per les característiques dels grups. Per això és important adjuntar el rider correcte i real de cada grup en fer la inscripció.
Els grups hauran de compartir el backline i es faran responsables dels seus propis instruments.

Elecció del guanyador

Cada grup opta a un màxim 10 punts.

 • El 60% (6 punts) provinents del vot del jurat extern a l’organització, format per tres membres amb vinculació professional al món de la música. Els criteris que seguiran els membres del jurat a l’hora de prendre la decisió seran el següents:
  • Qualitat musical. (20%)
  • Presència sobre l’escenari. (20%)
  • Originalitat. (20%)
 • El 30% (3 punts) provinents del vot popular, mitjançant el sistema ‘Una consumició, un vot’. El grup que obtingui més vots del públic obtindrà 3 punts, el segon obtindrà 2 punts, el tercer 1 punt i el quart 0.
 • El 10% provinent de criteris objectius:
  • El 5% s’atorgarà en funció del percentatge de temes en català.
  • El 5% s’atorgarà en funció de la paritat (presència femenina) en el grup.
 • En cas d’empat de punts, el vot del jurat prevaldrà sobre els criteris objectius que, al seu torn prevaldran sobre el vot del públic.

Tots els grups participants tenen dret a assistir al recompte del vot popular. En cas d’estar-hi interessats, cal comunicar-ho a l’organització abans del tancament de les urnes del vot popular.
En cas que el guanyador renunciï al premi, l’organització serà la responsable de prendre la decisió d’atorgar el premi al segon classificat o de deixar el premi desert.

L’Acampada Jove

Les dades del guanyador del DESTACA’T seran comunicades a l’Associació Cultural Acampada Jove. Aquesta associació serà l’encarregada d’establir els paràmetres de funcionament i l’ordre de les actuacions de la final nacional del concurs Música Jove.
Així doncs, el premi consisteix en la participació a la final nacional del concurs Música Jove, en el marc de l’Acampada Jove, el festival políticomusical més important dels Països Catalans.

 

Gravació en un estudi

El DESTACA’T et dona l’oportunitat de fer una gravació per valor de 500 euros en un estudi professional. El nombre de peces dependrà del nombre de membres del grup i les necessitats tècniques de la gravació.

L’organització es reserva el dret a escollir l’estudi de gravació.

Acceptació de les bases

Fer efectiva la inscripció al DESTACA’T comporta, automàticament, l’acceptació de les bases per part del participant.
L’organització es reserva el dret a actuar oportunament en cas d’incompliment d’aquestes bases.

Actuacions

Cap de les actuacions dels grups participants al DESTACA’T seran remunerades.
L’organització no es fa càrrec de la pèrdua o deterioració dels instruments i altres objectes dels participants.